Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2011

9174 a781
Reposted fromPoooly Poooly viaparislife parislife
mini-thinny
mini-thinny
7133 6392
Reposted frompurepoison purepoison viadonoteat donoteat

November 09 2011

mini-thinny
1072 db0b
Reposted fromElizaaabeth Elizaaabeth viaskinnylove skinnylove
mini-thinny
8494 0b2c
Reposted fromserduszkowo serduszkowo viadonoteat donoteat

November 08 2011

mini-thinny
7233 ffbb
Reposted fromlikeaparis likeaparis
mini-thinny
8559 69df
Reposted fromlorien lorien vialolitteinparis lolitteinparis
Fashion Avenue
Reposted fromweheartit weheartit viaparislife parislife
mini-thinny
mini-thinny
2447 c825
Reposted from1luvelygurl 1luvelygurl viaparislife parislife
mini-thinny
7678 e512
Reposted fromgrejfrut grejfrut viaparislife parislife
mini-thinny
4454 7748 500
ernst haas
Reposted fromlaperla laperla viaparislife parislife
mini-thinny

Co to jest prawdziwa miłość, wiedzą tylko kobiety brzydkie, piękne – umieją zaledwie uwodzić.

— Audrey Hepburn
Reposted fromohshit ohshit
mini-thinny

Skłamałabym mówiąc, że o nim nie myślę.
Myślę.
Są takie dni, gdy jest w każdej godzinie i takie godziny, że jest w każdej minucie.
Wciąż jeszcze zdarza mi się zasypiać i budzić z jego imieniem na ustach.
Często łapię się również na tym, że wypatruję jego twarzy w ulicznym tłumie...

Reposted fromohshit ohshit
mini-thinny
Piękne kobiety wierzą w swoją inteligencję, 
kobiety inteligentne nie wierzą w swoją urodę.
— Picasso
Reposted fromohshit ohshit
mini-thinny
8.11.2011 - 58kg 
mini-thinny
7729 f01c
Reposted frominmyveins inmyveins viadonoteat donoteat
mini-thinny
6307 04d6
how wonderful to be that free
Reposted frompurepoison purepoison viadonoteat donoteat
mini-thinny
7364 f555
Reposted fromszokolatte szokolatte viadonoteat donoteat
mini-thinny
1593 735c
Reposted frompapercup papercup viadonoteat donoteat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl